AGRICULTURA ECOLÓXICA

Submedida

Compromisos

Axuda

  Conversión á agricultura ecolóxica

Empregar as técnicas de produción ecolóxica

Estar inscrito no correspondente rexistro de operadores de agricultura ecolóxica.

Obter a certificación da produción agraria como ecolóxico

Manter as parcelas comprometidas durante os anos que dure o compromiso.

0,7 – 2 UGM/Ha

Para abellas: polo menos 80 colmeas. Os apiarios do mesmo propietario deben estar separados ≥ 1 Km.

Manter o caderno de explotación esixido en agricultura ecolóxica a efectos dun control das producións (o do CRAEGA)

 

 


€/Ha


Conversión

Mantemento

Cultivos herbáceos

245

213

Froitas (pebida e óso)

385

335

Outras froiteiras (castaño)

165

143

Hortícolas aire libre

469

408

Hortícolas baixo plástico

600

560

Viñedo para vinificación

897

780

Prados e cultivos forraxeiros

331

288

PR e PA

99

86

Apicultura

35

30

 

  Mantemento en agricultura ecolóxica

 

Nota: A superficie que ten dereito á axuda é a que está no mesmo concello que a explotación ou en concellos limítrofes. 

2015 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos