ACONSELLAMENTO DE EXPLOTACIÓNS

Somos unha entidade rexistrada no Rexistro de entidades con servizos de aconsellamento ou xestión de Galicia (RESAXEGA)

Durante o período de programación 2007-2013 prestamos servizos de aconsellamento a unhas 500 explotacións da provincia que tiñan subscrito un Contrato de Explotación Sostible (CES) coa administración.

Para o período 2014-2020 temos previsto incrementar o número de explotacións asesoradas beneficiarias das axudas de agroambiente e clima do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia.

2015 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos